terug naar agenda

Donderdag 25 november 2021  |  nog niet bekend

Najaars- en lustrumvergadering VOA

Save the date: op 25 november a.s. vieren wij het zesde lustrum van de VOA! Het is ons voornemen om in de middag de bekrachtigingprocedure van de Omgevingswet te bespreken met inbreng vanuit de rechterlijke macht. In de avond vieren wij dan het zesde lustrum van de VOA op een nog nader vorm te geven wijze. Nadere informatie volgt.

Inloggen voor leden