terug naar agenda

Donderdag 19 december 2019  |  Nysingh advocaten, Maliebaan 83, 3581 CG Utrecht

19 DECEMBER 2019 IN UTRECHT: VOORKEURSRECHT OUD & NIEUW

De VOA kiest er voor dit jaar te vergaderen in de aanloop naar de feestdagen op een sfeervolle locatie te Utrecht, in het kantoor van Nysingh aan de Maliebaan 83. Let op: de eerder gecommuniceerde datum is gewijzigd! Naar verwachting treedt in 2021 de Omgevingswet in werking. De huidige regeling van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) zal in een op onderdelen gewijzigde vorm – via de Aanvullingswet Grondeigendom – worden opgenomen in de Omgevingswet.

In het inhoudelijke deel van de najaarsvergadering zal – onder het adagium “oud & nieuw” – door verschillende sprekers worden ingegaan op het huidige systeem alsook op de belangrijkste wijzigingen die de Aanvullingswet in petto heeft. Daarvoor kijken we eerst naar de huidige wet, de Wvg. In het begin van deze eeuw was er het nodige te doen rondom de Wvg. Met name over de nietigheidsactie (ex artikel 26 Wvg) werd veel geprocedeerd. Ten tijde van de economische crisis kwam de Wvg in rustiger vaarwater terecht. Sinds gebiedsontwikkeling weer op volle toeren draait ontstaat er opnieuw belangstelling voor de toepassing van instrument. Het voorkeursrecht komt terug in de Omgevingswet. Meest in het oog springt de uitzondering op de aanbiedingsplicht in geval de eigenaar een zelfrealisatieovereenkomst kan sluiten. Volgens sommigen is dit het nieuwe artikel 26 Wvg; voer voor discussie!

Inloggen voor leden