Planschade en nadeelcompensatie

Gemeenten wijzigen regelmatig hun bestemmingsplannen of verlenen omgevingsvergunningen om van het bestemmingsplan te mogen afwijken. Wegen worden door Provincies of Rijkswaterstaat aangelegd of juist afgesloten. Particulieren en ondernemingen kunnen hierdoor schade lijden. Denk aan geluidsoverlast van een weg of een verstoring van uitzicht door hoogbouw. Een huis kan daardoor minder waard worden. Bedrijven kunnen schade lijden bijvoorbeeld doordat vrachtverkeer moet omrijden of afnemers het bedrijf niet meer kunnen vinden. In die gevallen kan de overheid worden verzocht om een tegemoetkoming. Het gaat dan om vergoeding van planschade of om toekenning van nadeelcompensatie.

Gemeenten wijzigen regelmatig hun bestemmingsplannen of verlenen omgevingsvergunningen om van het bestemmingsplan te mogen afwijken. Wegen worden aangelegd of juist afgesloten. Particulieren en ondernemingen kunnen hierdoor schade lijden. Denk aan geluidsoverlast van een weg of een verstoring van uitzicht door hoogbouw. Een huis kan daardoor minder waard worden. Bedrijven kunnen schade lijden bijvoorbeeld doordat vrachtverkeer moet omrijden of afnemers het bedrijf niet meer kunnen vinden. In die gevallen kan de overheid worden verzocht om een tegemoetkoming. Het gaat dan om vergoeding van planschade of om toekenning van nadeelcompensatie.

Deskundig advies

Advies en bijstand bij planschade en nadeelcompensatie is specialistisch werk. De wet geeft weinig regels. Het houvast komt van rechterlijke uitspraken die al eerder zijn gedaan in vergelijkbare gevallen. Dat betekent dat kennis en ervaring nodig zijn om goed te kunnen adviseren. De leden van de VOA -de Vereniging van Onteigeningsadvocaten- zijn ook specialisten op dit gebied. Zij adviseren zowel bedrijven en particulieren die om vergoeding vragen als overheden die over vergoeding moeten besluiten.

De kosten

De advocaatkosten die bedrijven en particulieren maken bij het vragen om vergoeding van planschade of nadeelcompensatie komen in het algemeen niet voor vergoeding in aanmerking. Uw advocaat informeert u over het door hem/haar gehanteerde tarief.