Over VOA

Om de kennis op het gebied van onteigening, planschade en nadeelcompensatie te bundelen, is in 1991 de Vereniging van Onteigeningsadvocaten -VOA- opgericht. Klik hier voor het bestuur.

De leden van de VOA zijn allemaal specialisten op het gebied van onteigening. Velen van hen zijn tevens gespecialseerd in aanverwante rechtsgebieden, zoals voorkeursrechten op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten, gedoogbesluiten op grond van de Belemmeringenwet privaatrecht, planschade, nadeelcompensatie en daaraan verbonden (schade)procedures.

Advocaten die lid willen worden van de vereniging moeten aantonen dat ze deskundig zijn. De vereniging zorgt ervoor dat de kennis op peil blijft door het organiseren van verplichte studiemiddagen.

De Vereniging van Onteigeningsadvocaten is erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten en telt ongeveer zestig leden. Deze advocaten zijn gevestigd in alle delen van het land. Op deze website vindt u de namen en adressen van de leden.

Vereniging van Onteigeningsadvocaten
Secretariaat:
mr. J.J. Hoekstra
Postbus 717, 3000 AS Rotterdam
tel.: +31 10 - 24 00 447
fax: +31 10 - 24 00 448
e-mail info@onteigenings-advocaten.nl

Of neem contact op via ons contactformulier