terug naar agenda

Donderdag 10 november 2016  |  Utrecht

Lustrum VOA (middagprogramma)

Datum: 10 november 2016

Locatie: De Rechtbank, Korte Nieuwstraat 14, 3512 NM Utrecht

Het programma is in hoofdlijn als volgt:

14:30 Ontvangst

15:00 Vergadering

15:30 Lezing over KEI en de gevolgen voor de onteigeningsprocedure. Het programma KEI houdt een ingrijpende modernisering van het procesrecht in, en wordt vanaf 2017 gefaseerd ingevoerd. Nog vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen wij allen hiermee moeten gaan werken. Deze lezing zal worden verzorgd door mr. S. Sicking, rechter bij de rechtbank Noord-Holland en betrokken bij zowel onteigeningsprocedures als het programma KEI.

16:30 Uitreiking van de lustrumbundel, waaraan velen een bijdrage hebben geleverd, aan een speciale gast.

17:00 Feestelijke borrel

Inloggen voor leden