terug naar agenda

Woensdag 11 november 2020  |  Online (aanmelden via IBR)

Online Actualiteitencollege Onteigeningsrecht, wetgeving, procedure en schadeloosstelling

Het Instituut voor Bouwrecht (IBR) organiseert in samenwerking met de Vereniging van Onteigeningsadvocaten op woensdagmiddag 11 november een interactief online Actualiteitencollege, verzorgd door onze bestuursleden mr. Carola van Andel, mr. Jan Frans de Groot en mr. Arjan van Delden. Tijdens deze middag behandelen wij actualiteiten in het formele procedurele onteigeningsrecht, de meest recente ontwikkelingen over de Aanvullingswet Grondeigendom in de aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet en actuele jurisprudentie over schadeloosstellingen.

Het programma vangt aan om 14:00 uur. Wij nodigen u uit om zich aan te melden. Leden van de Vereniging van Onteigeningsadvocaten ontvangen 20% korting op de reguliere prijs van het IBR. Voor meer informatie en om u aan te melden verwijzen wij u naar de onderstaande link.

https://www.ibr.nl/onderwijs/publiekrecht/online-actualiteitencollege-onteigeningsrecht-wetgeving-procedure-en-schadeloosstelling-i-s-m-de-voa/

Inloggen voor leden