terug naar agenda

Donderdag 23 november 2023

VOA Najaarsvergadering 23 november 2023

Op 23 november a.s. vindt de jaarlijkse najaarsvergadering plaats. Deze najaarsvergadering staat in het teken van de aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet. De aanvang is 13:30 uur, de locatie wordt binnenkort bekend gemaakt. U kunt zich vanaf nu aanmelden.

Willem van der Werf en Daan Korsse nemen u mee in de laatste wetswijzigingen, het overgangsrecht en hetgeen waarmee u als onteigeningsadvocaat het komende jaar direct mee geconfronteerd gaat worden. De Omgevingswet leidt tot vragen, zoals:

  1. Kan onteigening plaatsvinden op grond van het tijdelijk deel van het omgevingsplan en zo ja, met welke bijzonderheden moet hierbij rekening worden gehouden?

  2. Welke bijzonderheden kent het omgevingsplan ten opzichte van bestemmingsplannen en in hoeverre is de nieuwe regeling van onteigening op deze bijzonderheden toegesneden?

  3. Als tijdens de planvorming wordt voorgesorteerd op onteigening, welke specifieke eisen moeten dan worden gesteld aan de vormgeving van het plan?

  4. Is een (wijziging van een) omgevingsplan een geschikte grondslag voor onteigening, of kan beter worden teruggevallen op een ander instrument (zoals een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit of een projectbesluit)?

Inloggen voor leden