terug naar agenda

Donderdag 21 april 2016

Workshop Nieuw Onteigeningsrecht

De Minister van Infrastructuur & Milieu heeft in de kamerbrief van 25 november 2015 een ingrijpende herziening van het onteigeningsrecht aangekondigd. De Vereniging van Onteigenings-Advocaten geeft haar leden graag de mogelijkheid om gedachten over de voorgenomen herziening met elkaar, en met de wetgevingsjuristen van het ministerie te delen. Het ministerie heeft de VOA laten weten dat belang wordt gehecht aan input vanuit de praktijk naar aanleiding van de voorgenomen herziening. Deze vergadering brengt de wetgevingsjuristen en onze leden bij elkaar. De bedoeling is dat vrijelijk wordt gediscussieerd over een aantal belangrijke thema's, waarbij wij als VOA-leden vanzelfsprekend bijzondere aandacht hebben voor aspecten van rechtsbescherming en procedureverloop.
Na een korte inleiding door de vertegenwoordigers van het ministerie zullen wij in vier groepen onder leiding van de wetgevingsjuristen de belangrijkste hoofdthema's bespreken. Aan het eind van de middag wordt plenair teruggekoppeld, en zullen we zien of concrete aanbevelingen aan het ministerie kunnen worden gedaan.

Inloggen voor leden