terug naar nieuwsoverzicht
04 Jul 2017

Gedogen of onteigenen?

Op donderdag 16 november 2017 vond de najaarsvergadering plaats in Amsterdam. Tijdens deze middag zijn Gert-Jan de Jager, Annette Divis-Stein en Arjan van Delden ingegaan op gedoogplichten, zoals deze ex lege of bij beschikking kunnen worden opgelegd, op grond van de Waterwet of de Belemmeringenwet Privaatrecht.

Er is niet alleen ingegaan op de procedurele aspecten en vooruitgeblikt naar toekomstige wetgeving, maar in het bijzonder is stilgestaan bij de vraag onder welke omstandigheden gedoogplichten kunnen worden opgelegd, welke toetsingscriteria het bevoegd gezag hanteert en wanneer de belangen van rechthebbenden meebrengen dat de overheid zal moeten kiezen voor onteigening.

Een rechthebbende aan wie een gedoogplicht wordt opgelegd heeft aanspraak op vergoeding of compensatie van schade. Ingegaan is op de verschillen tussen de Waterwet en de Belemmeringenwet Privaatrecht en de ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Gert-Jan de Jager, Annette Divis-Stein en Arjan van Delden hebben in hun praktijken vanuit verschillende invalshoeken veel ervaring opgedaan met gedoogplichten. Als u ingelogd bent vindt u de sheets behorende bij de gezamenlijke presentatie hier terug.

Inloggen voor leden