terug naar nieuwsoverzicht
23 Mar 2018

Het recht op zelfrealisatie nog steeds van betekenis!

Op donderdag 22 maart 2018 vond onze voorjaarsvergadering plaats. We waren te gast bij Van Benthem & Keulen advocaten te Utrecht, waar onder meer onze leden mr. F.A. Mulder en mw. mr. M. Rus kantoor houden.

Naar aanleiding van het recente arrest van de Hoge Raad inzake de Hedwigepolder heeft mr. W.J.E. Van der Werf een inleiding gehouden over het zelfrealisatierecht.  Aan de hand van de wetsgeschiedenis van de Onteigeningswet, diverse besluiten van de Kroon en jurisprudentie van de Hoge Raad zijn alle aspecten de revue gepasseerd die van belang kunnen zijn om te beoordelen onder welke (bijzondere) omstandigheden een grondeigenaar met succes de stelling kan innemen dat onteigening niet noodzakelijk omdat de desbetreffende grondeigenaar zelf bereid en in staat is de bestemming te realiseren.

Aan de hand van prikkelende stellingen werd vervolgens een discussie gevoerd met alle aanwezigen en een daartoe geselecteerd panel, gevormd door mw. ir. C.A.C. Frikkee MRICS RT (Bureau Overwater), ing. P.C.J.M. Kuijpens LLB (provincie Friesland), mr. E.W.J. de Groot en mw. mr. R.C.K. van Andel. 

De presentatie van mr. Van der Werf, met aan het slot de ter discussie gestelde stellingen, treft u, als u ingelogd bent, hieronder aan.

Inloggen voor leden