terug naar nieuwsoverzicht
22 Sep 2017

Raad voor de Rechtspraak doet voorstellen tot aanpassingen Aanvullingswet Grondeigendom

In een brief van de Raad voor de rechtspraak aan de Minister van infrastructuur en milieu van 7 september 2017, heeft de Raad een advies uitgebracht over de onteigenings(proces)regels na de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de daaraan verbonden Aanvullingswet Grondeigendom. De Raad onderkent het belang bij de wijziging ten opzichte van een eerder voorstel, in het bijzonder waar het gaat om de voorgestelde bekrachtigingsprocedure. De Raad plaatst wel de nodige procedurele kanttekeningen vraagt de Minister om het wetsvoorstel op onderdelen te verduidelijken. De brief en een toelichting vindt u hier.

Inloggen voor leden