terug naar nieuwsoverzicht
07 Sep 2022

Seminar “De bekrachtigingsprocedure onder de Omgevingswet” op 29 september 2022

Hoewel de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet vooralsnog onzeker is, bereidt de onteigeningswereld  zich langzaam maar zeker voor op de nieuwe procedureregels voor onteigening die onder de Omgevingswet zullen gaan gelden.  De VOA  en de VvOR organiseren daarom gezamenlijk op 29 september 2022 het seminar “De bekrachtigingsprocedure onder de Omgevingswet”. Het seminar zal worden gehouden in de Gotische Zaal van Paleis Kneuterdijk, Paleisstraat 1 in Den Haag en vangt aan om 14.00 uur. Sprekers vanuit de rechtbank, de Afdeling bestuursrechtspraak,  de overheid en de advocatuur zullen ingaan op de vraag hoe zij om denken te gaan met de nieuwe proceduregels. De aan het seminar voorafgaande huishoudelijke vergadering vangt aan om 13:00 uur. Reserveert u 29 september alvast in uw agenda. Nadere informatie over de sprekers en de mogelijkheid tot inschrijving volgt naar verwachting eind augustus.
 
Namens het bestuur van de VOA
 

Inloggen voor leden