terug naar nieuwsoverzicht
20 Dec 2019

VOORKEURSRECHT OUD & NIEUW

Met genoegen kijken we terug op een boeiende najaarsvergadering in Utrecht, waar we te gast waren bij de Utrechtse vestiging van Nysingh advocaten. We hebben 2019 in stijl afgesloten onder het motto 'Voorkeusrecht Oud & Nieuw'.

De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) geniet weer een toenemende belangstelling. Het aantal gevestigde voorkeursrechten is de laatste jaren toegenomen. Dat leidt ook weer door tot een toenemend aantal gemeentelijke grondverwervingen, al dan niet door middel van een prijsvaststellingsprocedure. Ook in de nieuwe Omgevingswet komt het instrument van het voorkeursrecht terug. De middag werd ingeleid door mr. J.J. Hoekstra, mr. Mus en mr. H.W. van Sandick. Mr. Mus is auteur van de uitgave 'De Wet voorkeursrecht gemeenten verklaard.'  Mr. Van Sandick is nauw betrokken geweest bij het wetgevingsproces van het grondbeleid in de nieuwe Omgevingswet.

De inleiders hebben het bestaande wettelijke systeem mede aan de hand van de wetsgeschiedenis en de jurisprudentie, toegelicht en vergeleken met wijze waarop het instrument wordt geïmplementeerd in de nieuwe Omgevingswet.

De presentaties van de inleiders zijn toegevoegd aan de kennisdocumenten op deze website (http://www.onteigenings-advocaten.nl/profiel/documenten). Om deze te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

Inloggen voor leden